Alles weten over WOZ bezwaar maken?

Een te hoge WOZ waarde? Wellicht moet jij dan wel WOZ bezwaar gaan maken. Hieronder is uiteengezet wat de WOZ waarde precies inhoudt en waartegen je eigenlijk bezwaar kunt gaan maken. Daarnaast ook de stappen die je kunt nemen bij het maken van WOZ bezwaar. 

Wat houdt precies de WOZ waarde in?

WOZ bezwaar maken, dat moet je doen als jij een te hoge WOZ waarde vastgesteld hebt gekregen. Maar wat nou als jij niet precies weet wat de WOZ-waarde inhoudt? Wat het betekent om WOZ bezwaar te maken? Juist. Dan is het allereerst eens tijd om je daarin te verdiepen, voordat jij het bezwaar in gaat dienen. WOZ staat voor Wet Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de waarde van je woning. Deze waarde van de woning wordt ieder jaar door de gemeente vastgesteld. Dit vormt de basis voor verschillende belastingen en heffingen. We hebben er allemaal wel eens van gehoord maar niet iedereen heeft zich er genoeg in verdiept. Dat is vaak ook waarom WOZ bezwaar maken niet altijd even gemakkelijk gaat. Gelukkig volgt er hierna een overzicht van de stappen die jij kunt nemen om WOZ bezwaar in te gaan dienen. Maar eerst dieper in op de stof. Zojuist is de afkorting al toegelicht, Wet Onroerende Zaken, daar staat WOZ voor. De gemeente bepaald als uitvoerder van de WOZ de waarde van alle onroerende zaken. Denk daarbij niet alleen aan woningen, maar ook aan gronden, bedrijfspanden en dergelijke, die binnen de gemeentegrenzen vallen. Iedereen die een huis bezit krijgt de WOZ waarde op een WOZ beschikking gepresenteerd. Waar wordt de waarde dan precies op gebaseerd? Het volgende wordt meegenomen.

  • Waar de woning ligt
  • Gegevens van de oppervlakte
  • Gegevens die met de inhoud te maken hebben

Als de waarde is vastgesteld, vormt deze WOZ waarde de grondslag voor gemeentelijke heffingen en belastingen. Je kunt hierbij denken aan de onroerendezaakbelasting, rioolheffing maar ook aan waterschapslasten. De WOZ waarde speelt daarnaast een belangrijke rol bij de erf- en schenkbelasting. Maar soms kan het zijn dat jij denkt dat de waarde die jij op de WOZ beschikking gepresenteerd hebt gekregen, te hoog is. Dan moet je snel bezwaar maken, dat kan binnen zes weken na dagtekening van de beschikking. Als je bezwaar tegen de vastgestelde waarde maakt is het wel van belang om een idee te hebben van wat wel een eventuele juiste waarde zou kunnen zijn. De werkwijze van de Bezwaarmaker kan jou daar wellicht bij helpen. 

Wat is de werkwijze van de Bezwaarmaker bij het indienen van WOZ bezwaar?

De werkwijze die je kunt vinden via bezwaarmaker.nl zal nu kort worden toegelicht. Eerst volgt puntsgewijs een overzicht van de stappen die je kunt gaan volgen als jij op de hoogte bent van het feit dat jij WOZ bezwaar wilt gaan maken. 

  • Stap 1 is aanmelden
  • Stap 2 is retourneren
  • Stap 3 is opstellen
  • Stap 4 is indienen
  • Stap 5 is evaluatie 

Als jij je hebt aangemeld ontvang je een formulier. Dat formulier moet worden ondertekend en daarna wordt het bezwaarschrift opgesteld. Bij het indienen en de evaluatie is de spanning soms hoog, is het resultaat naar wens? Dat is iets waar je je bij de Bezwaarmaker in ieder geval geen zorgen om hoeft te maken!