Hulp bij schulden, eerste stap

Financiële problemen zijn ontzettend lastig. Je kunt even een rekening niet betalen en voor je het weet krijg je aanmaning op aanmaning. Misschien staat er zelfs wel een deurwaarder op de stoep. Het kan ook zijn dat je het overzicht even helemaal kwijt bent en enorm zit te piekeren over hoe je eruit moet komen. Hulp bij schulden vragen is altijd moeilijk. Weet dan dat je niet alleen bent. Op het noemen van problemen met geld ligt altijd een taboe, het is geen onderwerp waar iemand het graag over heeft. Daarom heb je vaak niet door hoeveel mensen in de schulden zitten. Of aan het einde van hun geld nog een beetje maand over hebben. Het is nooit te vroeg of te laat om om hulp te vragen wanneer je kampt met stress door oplopende schulden. Wanneer je aan het piekeren bent kun je al contact op nemen met een organisatie om te kijken of het mogelijk is om samen overzicht te krijgen in je financiën. Soms moet er gewoon even een ander oog naar kijken om alles weer op orde te krijgen. Op die manier heb je vroeg hulp bij schulden en kun je er wellicht nog zelf uitkomen. Wanneer je er op die manier niet uit komt, kun je via de gemeente terecht bij een schuld hulpverleningsorganisatie. Je bent niet alleen, in 2019 meldden zich 89.152 mensen bij de schuldhulpverlening. Dit zijn dus mensen die al echt hoog in de schulden zitten en daarom hulp bij schulden zoeken.

Hulp bij schulden, minnelijk traject of budgetbeheer

Bij een minnelijk traject helpt de schuldhulpverleningsorganisatie je, door direct met de schuldeisers te proberen tot een oplossing te komen. Je kunt er ook zelf voor kiezen om een budgetbeheerder op te zoeken dit kan bijopordebewindvoering. Je kunt er dan voor kiezen om opordebewindvoering vrijwillig het beheer over jouw rekeningen te geven. Je maakt samen een plan en probeert op die manier orde op zaken te stellen voordat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Budgetbeheer is een goede optie wanneer je er hulp nodig hebt maar je nog niet helemaal om komt in de schulden. Wanneer dit laatste wel het geval is en er kan geen oplossing worden gevonden dan kun je naar de rechter om de WSNP te laten uitspreken.

Hulp bij schulden, WSNP

De WSNP is de wet schuldsanering natuurlijke personen. In de volksmond ‘de schuldsanering’. Dit traject ga je in op het moment dat er met het minnelijke traject niet voldoende hulp bij de schulden wordt gevonden. De WSNP moet worden uitgesproken door een rechter. Wanneer de WSNP is uitgesproken kom je onder bewind te staan, degene die het bewind voert is een door de wet erkende bewindvoerder. Het hele WSNP traject voor hulp bij schulden duurt vaak 3 jaar, maar kan tot 5 jaar duren. Wanneer je hulp bij schulden krijgt door middel van WSNP dan krijgt de bewindvoerder gedurende de eerste 13 maanden van het bewind al jouw post. Op die manier kan de bewindvoerder controle uitoefenen over de schulden die er zijn. De bewindvoerder rapporteert wat hij doet aan de rechter-commissaris, controleert dat jij de jouw opgelegde regels nakomt en beheert de rekening waarmee de schulden worden afgelost.