Verbeter de prestaties van je team via teamcoaching

Er zijn verschillende manieren van coaching en elke coaching methode heeft vaak een andere focus. Je kunt iemand bijvoorbeeld op een heel persoonlijk niveau coachen. In dat geval kijkt de coach vooral naar de competenties van een persoon. De coach richt zich dan op de persoonlijke ontwikkeling en hoe hij of zij zijn talenten het beste kan ontwikkelen. Er wordt gekeken naar barrières en andere factoren die een persoon kunnen belemmeren. Deze worden dan naar voren gehaald en een coach zal dan handvatten geven om die problemen aan te pakken. Een psycholoog zal minder sterk kijken naar extern gedrag en meer naar de onderliggende psychologische factoren die een rol spelen. Een psycholoog zal bijvoorbeeld ook aandacht besteden aan dezelfde barrières en obstakels maar kijkt dan eerder naar de psychologische oorzaak. Waarom doet iemand wat hij doet, waarom heeft iemand bepaalde angsten en wat is daar aan te doen? Beide vormen van hulp zijn gericht op het individu. Maar een individu werkt zelden in een isolement. Men werkt in de context van een kantoor bijvoorbeeld samen met andere medewerkers. Ook al doe je je dan je eigen werk, je bent wel samen met anderen op een kantoor. Er is dan sprake van een bepaalde dynamiek tussen het individu en de omgeving. Je hebt wat dat betreft te maken met een micro-, en een macrowereld. Beide werelden verdienen ook weer een eigen vorm van coaching. De bovenstaande coach en psycholoog richting zich op het individu en eventueel in relatie tot de functie of het werk die dit individu uitvoert. Een team coach kijkt daar eigenlijk nauwelijks naar en kijkt vooral naar die macrowereld. In dit geval gaat dat dus om het functioneren van de groep als geheeld. De onderdelen van die groep, de individuele mensen, zijn wat dat betreft als individu voor een teamcoach ondergeschikt. Dat betekent dus niet dat persoonlijke ontwikkelingen niet ook van belang zijn. Maar het punt is dat je verschillende soorten van coaching hebt die zich allen richten op andere aspecten. Teamcoaching gaat dus om de groepsdynamiek en de strubbelingen daarbinnen. Teamcoaching gaat om het verbeteren van de samenwerking. Die samenwerking of het gebrek daarvan, komt vooruit uit de groepsdynamiek. Dat is dan ook precies waar teamcoaching op is gericht. Mocht je meer willen weten over de verschillende mogelijkheden met teamcoaching en hoe je je het functioneren van een team kunt verbeteren, kom dan snel eens langs op de website van firijn.nl.

Alles wat je moet weten over teamcoaching vind je op firijn.nl

Als je meer wilt weten over teamcoaching en als je wilt weten hoe het verschilt van allerlei andere coaching methoden, ben je op de site van firijn.nl aan het goede adres. Hier zie je ook meteen precies uitgelegd wat teamcoaching niet is en hoe het verschilt van andere vormen van coaching. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om teamcoaching niet te verwarren met een training. Bij een training draait het weer meer om het individu en de individuele competenties van het individu.

Waar is teamcoaching dan wél goed voor?

De vraag is dan ook wat je mag verwachten als je gebruik maakt van teamcoaching. Daarom vind je hieronder de 6 stappen waar die met teams worden doorlopen:

  • De bovenstroom op orde
  • Overeenstemming over de huidige situatie
  • Focus kiezen, kleine stappen afspreken
  • Belemmeringen wegnemen en afscheid nemen
  • Iedereen verantwoordelijk maken
  • Onderhouden

Teamcoaching kijkt dus naar het team en de dynamiek daarbinnen en probeert vervolgens om bepaalde belemmeringen en dergelijke weg te nemen. Vooral ook door de teamleden bewust te maken van die belemmeringen. Lees meer…