CIS registratie verwijderen

Bij Advocatenkantoor Phea helpen wij u als u wordt beschuldigd van verzekeringsfraude en op de CIS lijst terechtkomt. Dit wordt ook wel de zwarte lijst genoemd in de verzekeringswereld. Een CIS registratie verwijderen is erg belangrijk als u onterecht bent beschuldigd van fraude, anders kunt u bijna nergens meer terecht voor een verzekering, omdat verzekeraars het niet vertrouwen. Wij houden ons bezig met het verzekeringsrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, huurrecht, consumentenrecht, incasso beslagrecht en strafrecht. Advocatenkantoor Phea is betrokken bij uw zaak, werkt met korte lijnen en biedt ook nog eens scherpe tarieven. Zoals u ziet bestaan onze diensten uit vele vakgebieden, zodat wij voor elke verzekerde een oplossing kunnen bieden op maat. Hieronder gaan we meer vertellen over een CIS registratie verwijderen en hoe dit te werk gaat.

Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude of verzekeringsbedrog is het handelen met de opzet een verzekeraar te misleiden. De fraudeur kan twee oogmerken hebben:

  • Bij het aanvragen van een verzekering. De fraudeur geeft een onjuiste voorstelling van de feiten. De fraudeur weet of vermoedt dat de verzekeraar, wanneer er een juiste voorstelling van de feiten wordt gegeven, de verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden of premie zal accepteren.
  • Bij een schade. De fraudeur heeft het oogmerk de verzekeraar te misleiden, waardoor de verzekeraar een uitkering doet, die niet wordt verstrekt bij een juiste opgave van de feiten.

Het woordje opzet is een belangrijk onderdeel van de fraude. Dit wordt ook wel eens opzettelijke misleiding genoemd. Een misleiding zonder opzet valt niet onder de categorie verzekeringsfraude.

Een CIS registratie verwijderen?

Bent u op de CIS lijst geregistreerd, en wilt u de CIS registratie verwijderen, dan bent u bij ons aan het goede adres. Voordat we gaan vertellen hoe u te werk moet gaan als u wilt dat wij een CIS registratie verwijderen, gaan we kort uitleggen wat een CIS registratie is. Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) is een landelijke stichting die gegevens bewaart voor alle verzekeraars. Dus bij een CIS registratie verwijderen heeft u te maken met uw verzekeraar. In het CIS register staan veel feiten maximaal 8 jaar geregistreerd, als het om een speciale melding gaat. Vele andere feiten staan maximaal 5 jaar geregistreerd. Een CIS registratie verwijderen voordat de maximale duur is verstreken, kan alleen door degene die de CIS registratie in het systeem heeft gezet. Als u een bezwaar indient over de registratie, en u blijkt gelijk te hebben, kan de verzekeraar zelf de CIS registratie verwijderen. 

Verzekeringsfraude komt nog steeds (helaas) vaak voor, maar het onterecht beschuldigd worden van verzekeringsfraude komt ook nog vaak voor. En dat is voor niemand een prettig gebeuren, daarom is het belangrijk om alles op te schrijven en vast te leggen bij een beschuldiging, zodat u gegronde argumenten heeft wanneer wij u willen helpen.

Wilt u een onterechte CIS registratie verwijderen, dan zijn wij van Advocatenkantoor Phea een goede oplossing voor u. We zijn gespecialiseerd in het verzekeringsrecht en onze advocaten en juristen kunnen u altijd van een goed advies voorzien. Als u vragen heeft over de regelingen of over onze diensten, kunt u altijd contact opnemen!

Lees meer…