Cursus wet natuurbescherming

Volg zo snel mogelijk een cursus wet natuurbescherming om op de hoogte te zijn van de recente regelgeving. Deze nieuwe wet ging in per 1 januari 2017 en is een vervanging voor de natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de boswet. Voorheen hield u uiteraard deze wetten aan, maar dat moet nu anders. Met de cursus wet natuurbescherming weet u hoe u de nieuwe wetgeving moet handhaven. Ook met deze nieuwe wet wordt gewerkt met een goedgekeurde gedragscode, waarmee vermeden moet worden dat er een tijdrovende ontheffing aangevraagd wordt. Deze nieuwe wet voor de natuurbescherming is daarom opgedeeld in verschillende certificeringen van drie niveaus. Om u van deze certificering te voorzien biedt Terra Trainingen cursussen. Niet alleen voor de drie certificeringsniveaus maar ook voor de hercertificering. Deze laatste is noodzakelijk als het certificaat verlengd moet worden of als uw certificaat overgezet moet worden naar de laatste wetgeving. Terra Trainingen heeft de geschikte cursus wet natuurbescherming voor u om de juiste papieren in huis te krijgen. Wordt het voor u tijd uw kennis weer op te frissen? Zoek dan op de website terratrainingen.nl de juiste cursus op.

Cursus wet natuurbescherming, de juiste certificering

Voor drie groepen biedt Terra Trainingen een cursus wet natuurbescherming om een certificering te behalen. Zonder dit certificaat mogen zij hun werk niet uitvoeren en daarom is het volgen van een cursus essentieel. Nog belangrijker is dat de cursus geheel aangepast is aan de werkzaamheden. Voor iedere functie wordt er iets anders verwacht voor het toepassen van de wetgeving. Via de website terratrainingen.nl is het mogelijk u in te schrijven voor de volgende cursussen: Wet natuurbescherming niveau 1: Deze is geschikt voor uitvoerende medewerkers, maar zonder dit certificaat zijn de andere cursussen niet mogelijk. Na het behalen van niveaus 1 bent u bevoegd om werkzaamheden uit te voeren met betrekking tot flora en fauna geheel volgens de bijbehorende gedragscode. Dit onderdeel bestaat uit twee dagdelen en is inclusief een examen. Wet natuurbescherming niveau 2: deze cursus wet natuurbescherming is gericht op mensen die leidinggeven aan een groep waaronder teamleiders en uitvoerders. Naast het uitvoeren van werkzaamheden, moeten zij ook aan de hand van deze wetgeving werkinstructies kunnen opstellen. Hier wordt geleerd hoe structuur te geven aan een team volgens de richtlijnen van de wet natuurbescherming. Voor deze cursus zijn 4 dagdelen gereserveerd en bevat ook een examen. Wet natuurbescherming niveau 3: in dit onderdeel worden de juridische aspecten meegenomen voor bedrijfsleiders en werkvoorbereiders. Zij leren hier volgens de wet natuurbescherming een Plan van Aanpak op te stellen. Deze cursus wordt meer op beleidsniveau gegeven en projecten volgens de bijbehorende gedragscode invulling te geven. Deze cursus wet natuurbescherming duurt in totaal 6 dagdelen en ook hiervoor moet u een examen afnemen.

Ervaren trainers

Veel trainers van Terra trainingen zijn begonnen bij het Agrarisch Opleidingen Centrum (AOC) waar zij veel kennis en ervaring hebben opgedaan. Niet alleen geven zij diverse trainingen, maar ze zijn ook nog actief in het vak zelf. Zo beschikken zij nog steeds over de theoretische kennis en de praktijkervaring. Dit geeft een goede combinatie om een unieke training neer te zetten. Bij het geven van de trainingen is het streven de deelnemers op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. Hun achtergrond maakt dat de trainingen niet alleen maar bestaan uit het informatie geven en ontvangen, maar ook gebruiken. U krijgt ook oefeningen waarmee u het materiaal uit de cursus wet natuurbescherming gaat toepassen. Naast een cursus wet natuurbescherming geven zij ook diverse ARBO trainingen of trainingen op het gebied van teelt en agriculture. Kijk op de website terratrainingen.nl voor alle mogelijkheden of om u aan te melden.